Начало| За нас| Общи условия| Доставки| Контакт
0877 00 44 69

 Общи условия за ползване на сайтa

на

 

 ХиперМаркет.BG

 

 

 Общи положения:

 Настоящите Общи условия за ползване сайта на hipermarket.bg  се явяват договор между Вас и hipermarket.bg, с приемането на който се сдобивате с правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели, спазвайки посочените условията. Ако не сте съгласни с някое от общите условия, моля, не използвайте сайта на ХиперМаркет.BG!


Основни понятия:


 "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва услугите на hipermarket.bg
 "УСЛУГА/и" на сайта:
- достъп до данни
те на сайта;
- поръчка на предложените на сайта продукти, съгласно
общите условия
-
регистрация на потребителски профили, които улесняват ползването на услугите на  hipermarket.bg.
 "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 "ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Авторски права
:


 Информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и носи гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Конфиденциалност


 Hipermarket.bg гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите при попълване на бланките за регистрация и поръчка. Единствено държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон, имат право да изискват лични данни, спазвайки на нормативно установения ред.

 Hipermarket.bg може да предоставя статистическа информация на рекламодатели/рекламни агенции, които
анализират активността на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

 С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване формата за регистрация и поръчка лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу това като изпрати писмено съобщение до hipermarket.bg на следния email за контакти: 
admin@hipermarket.bg.

 

 Изпращането на уведомления за промяна в Общите условия не се счита за директен маркетинг.


Ограничаване на отговорността


 ХиперМаркет.BG се старае винаги да поддържа на сайта си актуална информация, без това да изключва възможността случайно да възникват несъответствия или пропуски.  Hipermarket.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на hipermarket.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 Hipermarket.bg  не носи отговорност за субективната интерпретация на информацията, качена на сайта.

 Hipermarket.bg  не носи отговорност за пълнотата и достоверността на информацията, съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки, както и за действията и позициите, които тези сайтове и отговорните за тях лица приемат.

 Hipermarket.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции
, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта от трети лица.


 Промени:


 Hipermarket.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила
, считано от 29.08.2012г.

 

Поръчай онлайн!

Безплатна доставка при поръчка над 50 лв за района на София

Нашият алкохол

Нашият алкохол Hipermarket.bg
Уеб дизайн
elegance.bg